Rada redakcyjna

PRZEWODNICZĄCY RADY

O. Piotr Chojnacki OCist, dr, profes opactwa w Mogile, adiunkt w Katedrze Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, opat klasztoru Cystersów w Mogile i opat prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, członek zarządu Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, teolog i historyk Kościoła, znawca duchowości monastycznej, szczególnie twórczości św. Bernarda z Clairvaux i wczesnych pisarzy cysterskich, autor rozprawy Il battesimo e l’eucaristia. Fonti rituali della vita cristiana secondo san Bernardo di Chiaravalle (Roma 2002), współredaktor tomów: Kapłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w Roku Kapłańskim (Kraków 2010), Poznać cystersów. Studia i dokumenty (Kraków 2011).

 

SEKRETARZ RADY

O. Krzysztof Jankosz OCist, mgr, profes opactwa w Mogile, opiekun Archiwum (akta po 1945 r.) i Biblioteki klasztornej, redaktor pisma „Mogilski Krzyż. Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła”, katecheta, zainteresowania naukowe koncentruje wokół dziejów opactwa mogilskiego, współredaktor tomu Poznać cystersów. Studia i dokumenty (Kraków 2011).

 

CZŁONKOWIE RADY

O. Mateusz Kawa OCist, mgr, profes opactwa w Mogile, prokurator klasztoru, prowadzi Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile, członek Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, historyk sztuki, autor rozpraw o sakramentologii Marcina Białobrzeskiego i ikonografii św. Bernarda z Clairvaux.

Beata Kwiatkowska-Kopka, dr, kierownik działu Rezerwatów i Lapidarium Zamku Królewskiego na Wawelu, archeolog i historyk architektury średniowiecznej, zajmuje się badaniem dziejów Wawelu i architektury sakralnej w Małopolsce, zwłaszcza cysterskiej i mendykanckiej, autorka licznych artykułów i sprawozdań badawczych, współautorka książek Klasztor Cystersów w Jędrzejowie (Jędrzejów 2006) i Augustianie z miasta Kazimierza (Nowy Sącz 2008).

Marcin Starzyński, dr, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk średniowiecza, zajmuje się dziejami miast i mieszczaństwa, zwłaszcza średniowiecznego Krakowa, historią Zakonu Cysterskiego oraz heraldyką i sfragistyką kościelną, autor wielu artykułów oraz monografii, m.in. Herby średniowiecznych opatów mogilskich (Kraków 2005), Aleksandro Jogailaičio pastangos sudaryti uniją (pagal susirašinėjimą su krokuvos miesto taryba) (2007), Controversy over the Authorship of the Behem Codex (2009), Krakowska rada miejska w średniowieczu (Kraków 2010), Il re, il vescovo, ed il predicatore. Giovanni da Capastrano a Cracovia 1453–1454 (2011), współredaktor tomu Poznać cystersów. Studia i dokumenty (Kraków 2011).

Marcin Szyma, dr, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoje badania koncentruje nad historią architektury średniowiecznej w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza zakonnej: cysterskiej i mendykanckiej (dominikanie, augustianie) oraz miejskiej, autor wielu artykułów, w tym m.in.: „Ad instar Apostolorum”. Funzione e iconografia della parte più antica del convento dei domenicani a Cracovia (1998) oraz monografii Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku (Kraków 2004).

Tomasz Węcławowicz, dr hab., adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, historyk sztuki i architektury, specjalista w zakresie konserwacji zabytków, członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków RP i Rzeczoznawca Ministra Kultury RP d/s opieki nad zabytkami, autor monografii: Gotyckie bazyliki Krakowa (Kraków 1993), Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji (Kraków 2006).

Maciej Zdanek, dr, adiunkt w Oddziale Badań Dziejów UJ w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk średniowiecza, zajmuje się dziejami Kościoła w Polsce, zwłaszcza zakonów (cystersów i dominikanów), a także historią kultury intelektualnej, gospodarki i osadnictwa, autor licznych artykułów oraz monografii Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu (Warszawa 2005), współautor opracowań: Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu (Kraków 2004) oraz Dzieje Nagłowic (Jędrzejów–Kraków 2006), redaktor tomu Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła (Kraków 2007).

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być informowanym o nowych numerach:

Wyślij
Zapraszamy